Liên hệ


Để hỏi thêm thông tin về dịch vụ, quý khách vui lòng liên lạc với hòm thư  sau: sales@expertrans.com
Để nhận báo giá nhanh, xin vui lòng chọn link bên dưới::

Nếu bạn muốn tham gia vào mạng lưới toàn cầu của công ty, xin vui lòng liên lạc: recruitment@expertrans.com
Nếu bạn là một cộng tác viên (freelancer)  và muốn tham gia mạng lưới freelancer của chúng tôi,vui lòng điền vào form tuyển dụng CTV của chúng tôi: online form here